Index till Domböcker
Senast uppdaterad
2020-03-29

Gävle

Ljustorp

Värmdö

Mora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna och underliggande websidor är att presentera index för äldre utvalda svenska domböcker.
Domböckerna innehåller en stor mängd intressant historisk information.
Förutom brott- och tvistemål finns även information om lagfarter för fastigheter, inteckningar, förmyndarskap och bouppteckningar samt diverse andra överenskommelser.
Tillsammans med bl.a. kyrkoböckerna utgör domböckerna en utmärkt källa för att få en så heltäckande beskrivning som möljligt av våra förfäders liv och leverne.

Problemet för den som vill hitta information i domböckerna är att de är ohyggligt omfattande. De innehåller dessutom inte några egentliga index för att hitta de personer och platser man är intresserad av. Det är detta problem som de index som presenteras på följande sidor är avsedda att lösa.

De sidor i domböckerna som är källan för indexeringen presenteras inte på dessa sidor, men källhänvisningar till de fysiska domböckerna i Riksarkivet finns alltid angivna. Dessutom kan de aktuella sidorna beställas HÄR.

För den/de som vill bidra med nya index finns möljighet att presentera dem på dessa sidor. Kontakta Webmaster.